Co robimy


Gniazda

to placówki wsparcia dziennego – świetlice opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne.

Gniazdo to miejsce, gdzie wzmacniamy siły i zdrowie psychiczne, a także fizyczne
dzieci. W świetlicach jest czas na wspólną zabawę, naukę, pomoc, na tworzenie
zdrowej więzi rówieśniczej i naprawę złego wpływu rodzin.

Gniazda w swoim założeniu nie zastępują rodziny, lecz wspomagają ją, aby ta
stała się bardziej wydolna wychowawczo i dążyła do stworzenia dziecku warunków prawidłowego rozwoju.

Pracownikami Stowarzyszenia są pedagodzy i psycholodzy, którzy dzięki swojemu społecznemu zaangażowaniu i trosce o każde dziecko, przyczyniają się do poprawy sytuacji naszych wychowanków.

Zajmujemy się głównie dziećmi i ich rodzinami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie. Swoją opieką obejmujemy również dzieci i Rodziny funkcjonujące prawidłowo. W ten sposób chcemy uniknąć ujemnego naznaczenia dzieci, chcemy stworzyć możliwości uczenia się i rozwiązywania trudności w aktualnym środowisku rówieśniczym.Działamy od 1990 roku na terenie Warszawy i Mazowsza; obecnie funkcjonuje 13 naszych Gniazd, w Warszawie w dzielnicach: Żoliborz, Bielany, Mokotów i Wola oraz w Sulejówku.

Obejmujemy w placówkach codziennie opieką wychowawczą około 450 dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat. Dzieci przyjmujemy bez względu na miejsce zamieszkania. Nie jest potrzebne żadne skierowanie, wystarczy dobra wola zainteresowanego i zgoda Rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.