DotacjePlacówki wsparcia dziennego w Warszawie są zadaniami powierzonymi i są finansowane przez Miasto st. Warszawa:


Gniazdo nr 2 – ul. Gajcego 7a, Gniazdo nr 3 – ul. Cegłowska 19 i Gniazdo nr 6 – ul. Wrzeciono 9 są finansowane przez m. st. Warszawa - Dzielnicę Bielany

Gniazdo nr 9 – ul. Różana 22/24 jest finansowane przez m. st. Warszawa - Dzielnicę Mokotów

Gniazdo nr 16 – ul. Ożarowska 69 jest finansowane przez m. st. Warszawa - Dzielnicę Wola

Gniazdo nr 5 – ul. Or-Ota 5, Gniazdo nr 7 – ul. Mścisławska 1 i jego Filia Gniazdo nr 8 – ul. Potocka 35 są finansowane przez m. st. Warszawa - Dzielnicę Żoliborz

Programy realizowane przez SPD Gniazdo są wspierane przez:
m. st. Warszawa


m. st. Warszawa Dzielnica Bielany

m. st. Warszawa Dzielnica Mokotów

m. st. Warszawa Dzielnica Wola

m. st. Warszawa Dzielnica Żoliborz

m. Sulejówek

Województwo Mazowieckie


Wojewodę Mazowieckiego