Historia

Rys historyczny

 
• • początek lat 90 - tych – p. Alina Janowska Zabłocka, pełniąca funkcję przewodniczącej rady Dzielnicy Gminy Warszawa - Żoliborz zauważa potrzebę zajęcia się dziećmi i młodzieżą pozostającymi bez opieki na podwórkach i ulicach Żoliborza. Rozmawia o problemie w gronie przyjaciół i znajomych, mieszkańców Żoliborza. Podczas spotkań wiernych przy parafii Dzieciątka Jezus powstaje pomysł stworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. W efekcie zostaje utworzona pierwsza świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej nr 176, której funkcjonowanie jest wzorowane na placówce prowadzonej przez Krystynę Raczkiewicz przy parafii Św. Zygmunta.

• • 20.12.1990 r. - Odbywa się zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo", biorą w nim udział m.in. Alina Janowska, Jadwiga Tecław, Teresa Urbaniak, Hanna Gębczak i Halina Gut. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej jego członków - wychowawcami są wolontariusze, biuro mieści się w prywatnym mieszkaniu Jadwigi Tecław. Dyrektorem organizacji zostaje Krystyna Raczkiewicz.

• • 1991 r. SPD „Gniazdo” otrzymuje lokale na nowe świetlice: na ul. Kasprowicza i ul. Gajcego. Obiekty są w opłakanym stanie, wymagają remontu i wyposażenia. Członkowie Stowarzyszenia pozyskują różne sprzęty do wyposażenia świetlic. Duchownym opiekunem Gniazda jest ksiądz Jan Szymborski. Od roku 1992 dzieci regularnie wyjeżdżają na zimowiska i kolonie letnie.

• • 1992 r. SPD „Gniazdo” otwiera świetlice: przy ul. Gajcego – Nr 2, ul. Kasprowicza – Nr 3, ul. Palisadowej –Nr 4 ( obecnie Nr 6 ). Dzieci przychodzą do Gniazd pięć razy w tygodniu (na ul. Palisadową - sześć razy w tygodniu) na cztery godziny po lekcjach w szkole. Wychowankowie swobodnie wybierają rodzaje zajęć, są także dożywiani.

• • 1994 r. Powstają nowe świetlice – przy ul. Broniewskiego i ul. Andersena. Pozyskiwani są nowi sponsorzy. SPD „Gniazdo” zostaje wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa mazowieckiego.

• • 1995 r. Zostają zlikwidowane placówki na ulicach Broniewskiego i Andersena, natomiast zostaje utworzone nowe Gniazdo przy ul. Filareckiej. Opieką w 5 świetlicach zostaje objętych 250 wychowanków w wieku 5 - 20 lat. Kuratorium przyznaje stowarzyszeniu stałą dotację finansową oraz zaczyna sprawować nadzór merytoryczny nad świetlicami.

• • 1996 r. Stowarzyszenie tworzy pierwsze Biuro – przy Al. Zjednoczenia 19. Obowiązki dyrektora przejmuje Ewa Taflińska. Stowarzyszenie włącza się w akcje miejskie: „Zima w mieście" oraz „Lato w mieście". Powstają świetlice na Perzyńskiego i Mścisławskiej - ( obecnie ) Nr 7. Liczba wychowanków wzrasta do 278.

• • 1999 r. Dyrektorem stowarzyszenia zostaje Iwona Pęczalska. Powstaje nowa świetlica na Pradze Południe - przy ul. Tarnowieckiej – zlikwidowana po roku.

• • 2000 r. Powstaje pierwsza świetlica na Woli i otrzymuje Nr 4, świetlica na ul. Or-Ota Nr 5, a świetlica na ulicy Palisadowej dostaje nowy lokal i otrzymuje Nr 7. Stowarzyszenie przenosi się do nowego Biura przy ul. Kasprowicza 37 (z salą przystosowaną do prowadzenia warsztatów psychologicznych i terapii socjoterapeutycznej i psychologicznej dorosłych).

• • 2001 r. Stowarzyszenie uroczyście świętuje rocznicę 10 lat działalności.

• • 2002 r. Powstaje świetlica z pracownią komputerową przy ul. Potockiej na Warszawskim Żoliborzu – Nr 8.

• • 2003 r. Powstaje pierwsza na Mokotowie przy Zespole Szkół Specjalnych przy u. Różanej i otrzymuje Nr 9.

• • 2004 r. Świetlica Nr 1 zostaje przeniesiona do lokalu przy ul. Bieniewickiej 2. Powstaje pierwsza świetlica na Bemowie, przy ul. Puszczy Solskiej i otrzymuje Nr 10. Stowarzyszenie wygrywa konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Warszawie i otrzymuje 5-cio letni kontrakt z M. St. Warszawą.

• • 2005 r. Powstają świetlice w Sulejówku – Nr 11 oraz na terenie woj. Warmińsko – Mazurskiego w Mrągowie – Nr 12 i w Sławkowie – Nr 13.

• • 2006 r. Stowarzyszenie uroczyście świętuje rocznicę 15 lat działalności. Stowarzyszenie wygrywa konkurs na prowadzenie opieki psychologicznej w świetlicach i podpisuje 2 umowy 3 – letnie z M. St. Warszawą.

• • 2007 r. Zmienia się Zarząd Stowarzyszenia. Pani Alina Janowska Zabłocka, dotychczasowa Prezes Stowarzyszenia zostaje członkiem Honorowym i Prezesem Nadzwyczajnym. Do Zarządu wchodzą: Małgorzata Poręba – Prezes, Hanna Jadwiga Krupa – Skarbnik, Piotr Wachowiak i Krystyna Raczkiewicz – wiceprezesi oraz Zofia Mrozowska – Sekretarz.

• • 2008 r. Powstają 3 nowe świetlice: na Mazurach w Rybnie, Gmina Sorkwity – Nr 14 i w Szestnie, Gmina Mrągowo – Nr 15 oraz w Warszawie na Woli na ul. Ożarowskiej – Nr 16.
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Gniazdo, All Rights Reserved.