Programy

Programy zrealizowane:

1. "Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi, młodzieżą i rodziną ze środowisk zagrożonych, niewydolnych i dysfunkcyjnych w świetlicach socjoterapeutycznych - Gniazdach, na terenie Warszawy".
2. "Poznaj swój kraj".
3. Organizacja imprez okolicznościowych.
4. Zorganizowanie zajęć dla dzieci w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".
5. Organizacja kolonii letnich i zimowiska.
6. "Spotkanie ze sztuką".
7. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zajęcia sportowe.
8. Poznajemy Mazowsze po hasłem - "Cudze chwalicie - swego nie znacie".
9. "Olimpiada sportowa na wesoło".
10. "W zgodzie z otaczającą nas przyrodą" - program ekologiczny.
11. Programy profilaktyczne.
12. Wczasy terapeutyczne dla rodziców - "Chcę być w lepszym kontakcie ze swoim dzieckiem".
13. Zajęcia informatyczne.
14. Szkolenia kadry pedagogicznej
15. "Bezpieczeństwo na drodze i w zabawie" - wychowanie komunikacyjne.
16. "Inicjatywy służace podtrzymywaniu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskosci"
17. Zajęcia warsztatowe oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców
18. "Inicjatywy służace zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego"
19. "Żyć wśród nas"
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Gniazdo, All Rights Reserved.